KURSER OG CEREMONIERKURSER OG CEREMONIER

Uddannelse og træning er forbundet. Viden skal anvendes for at bidrage til større balance og tilfredshed. Viden uden rette handling komplicerer bare vores Liv yderligere. Derfor er der fokus på, spørgsmålet “hvordan”, der peger på den handling vi alle ønsker.


Det er ikke nok at vide, at der brug for noget andet, hvis vi ikke ved hvad det andet er. Men vi kan godt vide hvad et andet nye er, uden nødvendigvis at vide, hvordan det gøres. Det gør mange nervøse og usikre og så stikker de hovedet i jorden. Ansvaret består i at skifte frekvens og begynde at interessere sig for det nye og de vilkår og muligheder, det skaber. Dertil kommer at begynde at skabe træningspas og planlægge det nye ind.


Vi tilbyder både online og offline kurser, ligesom vi tilbyder individuelle og gruppe forløb. Hvis du synes, at det lyder interessant, at tage ansvar for sit liv i tanke, ord og handling, krop sind og ånd, det er ikke noget vi tager let på.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

27.-29. Okt 2023

17.-19. Nov 2023

26.-28. Jan 2024

22.-24. marts 2024

Art of Transformation - AOT weekend

Art of Transformation - AOT weekend

Art of Transformation - AOT weekend

Art of Transformation - AOT weekend

12.-14. Jan 24

Personligt Skjold - workshop i at lave dit personlige skjold

8.-12. Maj 24

Power Quest - 5 dages intensivt Warriors Wisdom seminar

NÅR DU INVESTERER I DIN EGEN UDVIKLING,

INVESTERER DU I DIN FREMTID

Vi skaber verden, udfra den vi selv er. Ved at udvikle på den du er, hælper du dig selv til, at udfolde dit højeste potentiale.


Det du er bevidst om, kan du værne om. Det du ikke er bevidst om, kan du ikke værne om. Ved at blive mere bevidst om, hvordan du skaber din virkelighed, kan du få større indflydelse på, hvad du skaber og hvordan.

DIT PERSONLIGE ANSVAR

Krigerbevidstheden har rødder tilbage til vores forfædres arv tusinder af år tilbage.

Her var det realiteterne, der var retningsgivende. Hvis du kunne fortælle hvor vildtet ville være næste dag, var du til gavn for stammen jægere. Hvis du sendte dem i den gale retning mere end tre gange, skulle du være heldig hvis der var nogen, der lyttede til dig. I nogle tilfælde kunne det koste dyrt, at misbruge en sådan mulighed.


Idag er der ikke nogen realitet, erfaring eller lignende, der gør folk til autoriteter og specialister. De skal kun sjældent fremvise nogen dokumentation for en påstand og vi er tilbøjelige til, at kaste ansvaret fra os, til enhver der vil have det. Markedsføring er blevet den nye religion og alt det vi ikke har brug for, er blevet en "ny realitet", som præsenteres som et behov.


Ansvaret er den handling, som rettet imod et umødt behov, opfylder behovet. Det er ikke noget fancy, ikke noget man kan gå og slå folk i hovedet med. Det er den rette handling i enhver given situation. Ansvaret er den handling, der genopretter balancen, ved en opstået ubalance. Vores skelneevne er blevet taget som gidsel af markedsføringen gennem speciallisternes monopol på sandhed og virkelighed.


info@iamheartland.dk

+45 3042 0450

Facebook.com/iamheartland
YouTube - IamHeartland
Instagram.com/iamheartland

All Rights Reserved.