HVEM ER VI?HEARTLAND - DRØM OG BEVIDSTHED

Heartland er drømmen om fødslen af en ny art "Homo Illuminus".

Tiden er inde. Vi er ved at vågne af en fælles Galaktiske søvn. Vi lever i en særlig tid.

En Galaktisk Tidevandsbølge strømmer ind og fremskynder transformationen af LIvet, som vi kender det.

Noget slutter og noget nyt bliver født.


Med udgangspunkt i de gamle visdomsprotokoller og den nyeste forskning, udfordrer vi dig til at tage aktivt del i udviklingen af dit højeste potentiale. Hvorfor vente på at andre skaber dit liv, når du selv kan være en bevidst aktiv medskaber af dit liv.


Som familie lever vi på Samsø, ud fra disse Shamanistiske grundprincipper. Vi holder gamle krigerprotokoller i hævd, som håndhæver det individuelle ansvar i tanke, ord og handling, i krop, sind og ånd. Vi kender dem som Hjertets Disciplin eller Krigerdisciplinen.

HJERTETS DICIPLIN

Krigershamanisme, er en visdomstradition, kendetegnet ved sin særlige struktur. En struktur baseret på individuel frihed og ansvarlighed i praksis.

Undervisningen er indelt i sekvenser og følger et særligt mønster også kaldet Hjertets Disciplin.


Hjertets Disciplin er den rækkefølge af succesive handlinger der fører til naturlig succes. Den særlige rækkefølge af handlinger, der hviler på hinanden, og er indenbyrdes afhængige, som følger hvad vi kender som krigerdisciplinen.

Hjertets Disciplin er ni trin til Krigerbevidsthed - en mere bevidst og aktiv medskabelse af din virkelighed.


Symbolikken omkring HjerteKrigeren og Hjertets Disciplin inviterer dig til at åbne dit hjerte og lytte til din indre visdom og tage ansvaret for dit liv alvorligt. Vi har fået livet i fødselsgave og dertil evnen og friheden til at vælge. I disse udfprdrende tider, kan det være svært, at se at vi har et valg.


Vi har altid et valg. Vi kan give efter. Vi kan give op. Vi kan give Alt hvad vi har i os og stræbe efter det liv, vi ønsker os. Vores vanemæssige tanker, ord og handlinger kommer af gennerationers domesticering, gennem kultur, arv og miljø. Derfor kan vi have brug for lidt hjælp til, at åbne vores hjerter og stå imod med kærligheden som vejleder, Uden at miste terræn og uden at give efter for ondskaben og overmagten.

VI TILBYDER VIDEN, VÆRKTØJER, TRÆNING I TANKE, ORD OG HANDLING, FOR KROP, SIND OG ÅND

De gamle dyder som ære, integritet, atutenticitet, selvautoritet, oprigtighed, nærhed, værdighed og ærlighed er druknet lidt i markedsføring, propaganda, journalistik og underholdnings industriens enorme tilbud af spil og film.


Vi inviterer den virkelighed ind, som understøttes af de gamle dyder og udfordrer snyderi, løgn og bedrag.

Vi underviser i viden, værktøjer og træningen af Krigerdisciplinen og de protokoller der understøtter den n ye menneske.


Tiden er inde, vi er dem vi har ventet på.!


I Heartland tilbyder vi at gå foran i en hær af hjertekrigere, der rejser sig af mørkets stille dyb. Vi opretholder drømmen om et nærende fællesskab, hvor det er muligt at finde inspiration og støtte til din egen udvikling. Vi står overfor en opdatering af vores DNA, der aktiverer nye muligheder for vores opfattelse af verden og os selv.

En genfødsel af menneskeheden er i proces. Vi er alle en del af den. Vi kan vælge at følge den sti andre har valgt for os, eller søge tilliden i os selv til aktivt og bevidst, at tage del i skabelsen af det nye.


Som Sommerfuglen, der tillidsfuldt folder sine vinger ud og flyver for første gang, er vi er dem, vi har ventet på.

VI VISER VEJ

At tage ansvar i tanke, ord og handling, krop sind og ånd, lyder måske enkelt nok og er det i princippet også, men i vores kulturarv, er vi ikke skolet og trænet til at tage ansvar for noget.

Vi er opdraget til at lade andre tænke for os og søge svar af specialister.

Kun du kan vide, hvad der er rigtigt for dig. Hvad succes er for dig, kan være en fiasko for en anden. Derfor er det vigtigt, at du tager ansvar for dit liv i tanke, ord og handling, for krop sind og ånd. Autoriteten i dit voksne Liv er knyttet op til din bevidsthed om hvem og hvad du er. Vi kan vise, hvordan vi arbejder og lever med det.

Du må finde og skabe din egen vej. Hvis du vil med, behøver du ikke være alene. Sammen er vi stærke.

SHAMAN OCEANBOW

Efter at have modtaget en personlig vision, som 13-årig, har Oceanbow forfulgt en personlig drøm om at formidle det menneskelige succesmønster, som han har undervist i siden begyndelsen af 90érne.


Mange år med Krigerdisciplinen, som en indre drivkraft, har ført til kurser og seminarer, undervisningskoncepter og opstart af virksomheder af forskellig karakter. Oceanbow har mange års erfaring fra erhvervslivet både som bestyrelsesformand, direktør og entreprenør og som konsulent. Han i flere perioder i sit liv levet i selvvalgt cølibat med en intensiv meditationspraksis og dedikeret sin tilværelse til, undersøgelser af hvad der virker, og undersøgt mange forskellige aspekter af det at være menneske. Hvad er energi og magi og menneskets natur?

I dag lever han som moderne Krigershaman for at skabe fred og harmoni indefra.


Oceanbow er inspireret af fysiske lærere som den Koreanske Zen mester Kusan Sunim, Jiddu Krishnamurti, Stuart Wilde, Colin Sisson, Wind Eagle og Rainbow Hawk, Alberto Villoldo, Sadhguru og mange andre fra sine rejser.


Han har gennem mere end 25 år lavet Svedehytte Ceremonier for Stifinder / Pathfinder og har været medstifter af virksomheder, som Dansk Coaching Institut ApS, Adventure House ApS og mange andre.


Allerede i en tidlig alder erfarede Oceanbow at kunne genkalde sig ubevidste glemte erindringer, viden, værktøjer og træning, tidligere generationers visdom, som barfodslæge, naturmedicin, Zenshiatzu o.m.a. omsat i nutidens praksis via meditativ praksis, drømmearbejde og shamanistiske teknikker.

Han bruger i dag disse oprindelige metoder til at tilegne sig viden, indsigt, genkalder parallelle livserfaringer og visdom, og han holder mange af de gamle traditionelle værktøjer i hævd, som f.eks. visions søgning og svedehytte.


Det er af denne vej Oceanbow har genkaldt sig Hjertets Disciplin, har bevidstgjort den og nedfældet den i skrift og billeder for at kunne give den tilbage til folket. Hjertets Disciplin tilhører folket ikke eliten. Til alle tider har vogterne af de gamle traditioner i form af præsteskaber været splittet mellem magthaverne og folket. Eliten har til alle tider, været udfordret af deres bevidsthed om magten eller manglen på samme.


Den individuelle bevidsthed er afgørende for hvorvidt vi behandler andre som ligemænd og kvinder, eller om vi forsøger at erobre eller besejre dem.


Mindreværd er ikke den bedste rådgiver i den henseende og Oceanbow ser sig selv som interesseret og ikke som interessant. Han råder dig til at være både Mester og Elev. At være Interesseret og træne din nysgerrighed og evnen til at dirigere din nysgerrighed og interesse derhen, hvor du har brug for den. Ikke alt hvad vi har brug for at lære, er interessant, derfor kan det være nødvendigt at finde veje til at kommandere tanke, ord og handling, krop, sind og ånd.


Oceanbow underviser i dag i Hjertets Disciplin, der kort kan siges at være, en indre vej til selvautoritet og selvansvarlighed. Et iboende succesmønster, som vi alle trækker på ubevidst.


Idet vi gør os det bevidst, kan vi få større indflydelse på målet, rejsen dertil og resultatet af vore bestræbelser.

KONTAKT OS

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til det vi laver, er nysgerrig på, hvad det kan gøre for dig, eller hvis du har noget helt tredje på hjertet.


Vel mødt!

Heartland

Permelille 5

Samsø

Tlf: 3042 0450

info@iamheartland.dk

info@iamheartland.dk

+45 3042 0450

Facebook.com/iamheartland
YouTube - IamHeartland
Instagram.com/iamheartland

All Rights Reserved.