DIN KONTRAKT MED DIG SELV..INDIVIDUELLE KONTRAKTER

Vi arbejder med de aftaler, vi har og laver, med os selv og andre.

Vi laver hele tiden aftaler med os selv og andre, uden at vi tænker nærmere over det.

Dit ord er lov i dit liv.


Når det ikke er tilfældet i praksis, er det fordi domesticeringen gennem kultur, arv og miljø har fået den beste del af dig. Der er god grund til at gennemgå dine aftale med dig selv og universet. Du er medskaber af dit eget liv, om du er bevidst om det eller ej.

Jo mere bevidst du er om, det der er dig, desto mere indflydelse får du på dit liv.


Det er der ikke noget mystisk i. Det mystiske er, at det ser ud, som om vi tror på, at vi får noget noget andet, ved at gøre mere,af det vi plejer. Bare vi anstrenger os lidt.

LOGBOGEN SOM VÆRKTØJ

VI LOGGER OG LOKKER

Logbogen er den anden af tre grundpiller, i arbejdet med Krigerdisciplinen. Udviklingen af det individuelle ansvar for hele dit liv, 360 grader rundt, i tanke, ord og handling, for krop, sind og ånd, er den ultimative udfordring. Der er ikke brug for alle mulige gadgets og dyre komplicerede IT løsninger. Det handler alt sammen kun om dig og udfoldelsen af dit højeste potentiale.


Vi tilbyder Viden, værktøjer og træning til at udvikle og udfolde det. Du skal stadig gå vejen, men du behøver ikke at gøre det alene. Der er andre som dig, der tager deres drømme i livet og sig selv alvorligt.


Logarbejdet er dit sandhedsvidne. Det er her du skriver dine observationer, refleksioner og fornyelser ned og fremskynder udfoldelsen af din udvikling.

Din oprigtighed og din sandfærdighed overfor dig selv er uomgængelige parametre for din succes. Ingen genvej kan tage ansvaret fra dig.

Dit liv i tanke, ord og handling. Krop, sind og ånd.


WARRIORS WISDOM MASTERCLASS

Warriors Wisdom er Hjertekrigerens vej til succes, som den er blevet præsenteret for mig. For første gang er den gjort tilgængelig i en moderne form. Det er min arv og lod i livet at holde ilden og bære Hjertets Discipliner frem for folket, som de har båret i sig altid.


Jeg kalder Hjertekrigeren ud af skyggen, med visdom hentet fra tidens fold, og inviterer dig til at stå frem i dagens lys.


En årtusinder gammel, mundlig tradition er er brudt. Hvad der før var forbeholdt de få, har altid tilhørt folket. Udviklet af mennesker, for mennesker til mennesker. Oprindeligt for at folket kan beskytte sine egne.


Jaguarens Tempel er din mulighed for at forfølge dine drømme og tage autoriteten over dit liv tilbage, ved at besejre dine indre dæmoner og træde ind i din storhed for Livets bevarelse.

HJERTEKRIGERENS PROTOKOL

DEN HEMMELIGE INGREDIENS

Hjertets visdom er gemt godt af vejen for det moderne menneske. Men det er aldrig længere væk end et åndedrag.

Det moderne menneskes faldgrupper er blevet forfinet gennem generationer og har nået sit højeste.


Vores hverdag er fyldt til briste punktet med underholdning, designet til at holde os nede og væk fra vores egen storhed. Mange tror end ikke, at de har noget af særlig værdi.


Hjertekrigerens Protokol er baseret på de ældstes viden og den nyeste videnskab. Den findes inde i dig og kan ikke læres, men skal opdages og lokkes frem med de rigtige spørgsmål.


Svarene kommer af sig selv, når du stiller de rigtige spørgsmål.


Protokollen viser os bl.a., at det er vigtigt, at vi gør tingene i den rigtige rækkefølge. Du kan gøre alle de rigtige ting i den forkerte rækkefølge uden at nå i mål.Derfor anstrenger vi os ofte uden at nå nogen vegne, fordi vi ikke kender rækkefølgen i vort indre succesmønster som mennesker.

Teepee'en hviler på en trefod, som holder de 9 andre poles og dugen på plads.


På samme måde hviler vores succes på, at vi kender de aftaler, vi laver med os selv, dokumentationen af de mønstre vi ser og gentagelserne i vores liv, samt bevidstheden om Hjertets Disciplin. Dette former Hjertekrigerens sti.


Krigerens vej er at samle trefoden og stille de øvrige poles i den rigtige rækkefølge, for at iklæden den Livets Skønhed. Kontrakten er som pilens od, Hjertets Disciplin er rygraden og pilens skaft. Logarbejdet er for Hjertekrigeren, hvad styrefjerne er for pilen.

På denne måde banes vejen for en mere bevidst medskabelse af Livet.


info@iamheartland.dk

+45 3042 0450

Facebook.com/iamheartland
YouTube - IamHeartland
Instagram.com/iamheartland

All Rights Reserved.